Vingespenn

22-26 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus, Sentral-Asia, mot øst til Sakhalin.

Utbredelse i Norge

Ikke sjelden nord til Sømna på Helgeland. Arten opptrer meget lokalt, men det ofte mange individer der den finnes.

Unge stadier

Larven lever på hundekjeks.

Flyvetid

Juni - juli.

Økologi

På fuktige enger, i veikanter og grøftekanter der det vokser hundekjeks.