Vingespenn

19-24 mm.

Kjennetegn

Kan forveksles med trepunktdvergmåler, men kan kjennes på at den er større og at bølgelinjen danner en lys flekk langt nede.

Totalutbredelse

Nordlige, sentrale og østlige deler av Europa, mot øst til Japan.

Utbredelse i Norge

Lokalt forekommende på Sørlandet og Østlandet. Funnet spredt i Trøndelag og Nord-Norge til Målselv i Troms.

Unge stadier

Larven lever på trollbær.

Flyvetid

Juni - juli.

Økologi

I åpen skog på næringsrik jord.