Vingespenn

14-17 mm.

Kjennetegn

Kjennes fra seljedvergmåler som flyr på omtrent samme tid, ved å ha mer tilspissede vingespisser og mindre markert diskflekk. Hannen har lengre antennekammer enn noen annen nordisk dvergmåler.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Kaukasus.

Utbredelse i Norge

Ikke sjelden på Sørlandet og Østlandet nord til Mjøstraktene.

Unge stadier

Larven lever i blomsterknopper, blomster og umodne frø av naverlønn og spisslønn.

Flyvetid

Ultimo juli - primo september.

Økologi

I skogbryn, hager og parker.