Slekten Lepisiota tilhører bitemaur Formicinae og det finnes rundt 80 kjente arter, men artene er dårlig utredet taksonomisk. Gruppen er utbredt i Afrika og Asia, men også i Middelhavsområdet. Lepisiota incisa stammer fra sørlige deler av Afrika og er påvist en gang i Norge.

Slekten Lepisiota etablerer kolonier i råtten ved eller i bakken. De fleste artene forekommer på åpen, tørr mark. Lepisiota incisa er svart i kroppsfarge med lysere bein og antenner. Kroppen er påfallende blank med spredte nokså kraftige børstehår. Petiolen har en karakteristisk innskjæring i overkant som ender i to spisse oppadrettete pigger. Arbeiderne har 11 antenneledd og mangler antennekølle. Mandiblene har 5 eller 6 tenner, og leggene mangler sporer. I Norge er arten påvist en gang importert med handelsvarer i Oslo-området i 2016.

Utbredelse