Slekten gjestemaur omfatter i alt sju arter hvorav fem finnes i Nord-Amerika og to finnes i Palearktis. Alle arter er xenobionter (gjester hos andre maur). De amerikanske artene lever hos slektene Myrmica og Manica, mens de palearktiske artene lever hos Formica.

Gjestemaur Formicoxenus karakteriseres av en blank og skinnende, nesten hårløs kropp. Postpetiolen har en lang pigg (parasittagg) på undersiden. I Norge finnes arten gjestemaur Formicoxenus nitidulus.