Hagejordmaur Lasius neglectus ligner i felt en lys utgave av svart jordmaur. Arten er på spredning i Europa og kan danne superkolonier som fortrenger andre maurarter. Den er påvist en gang i Norge sammen med importerte hageplanter.

Kjennetegn

Hagejordmaur er mørk brun i farge og har noe lysere brun mellomkropp. Arbeiderne mangler utstående behåring på antenneskaftene. Hodet er relativt smalt og den tilliggende kroppsbehåringen er relativt tett. Behåringen på munnskjoldet er svært spredt. Mandiblene har kun sju tenner.

 

Utbredelse

Hagejordmaur stammer trolig opprinnelig fra Midt-Østen og Svartehavsregionen, men har de senere tiårene spredt seg både østover og vestover (Schultz & Busch 2009). Arten etablerte seg i Europa i Budapest på 1970-tallet, men ble ikke beskrevet før i 1990. Den er nå påvist i en rekke land i Europa som Belgia, Nederland, Frankrike, Spania, Tyskland og Polen. Østover er den funnet i Kirgisistan og Altajfjellene. Arten er hittil påvist en gang i Norge ved Økern i Oslo. Fire arbeidere ble utdrevet fra jord på hageplanter importert fra Nederland i 2012 (Hagen et al. 2013).

GBIF Taxon: Lasius neglectus Van Loon, Boomsma & Andrasfalvy, 1990

Levesett

Hagejordmaur lager kolonier i jord og trives særlig godt i byer og tettbygde strøk. Den har på kort tid spredt seg til mange europeiske byer og er i stand til å lage superkolonier slik som argentinamaur Linepithema humile. I Tyskland okkuperer superkolonien, som ble oppdaget i 2008, sju hektar (Schultz & Busch 2009). Den har derfor stort potensial som økoingeniør og kan påvirke hjemmehørende flora og fauna. Arten er trolig i stand til å etablere seg også i Norge da den kan overleve i områder med frost ned mot minus 6 grader. Et varmere klima vil øke potensialet for etablering og spredning hos oss.

Forvekslingsarter

Hagejordmaur kan forveksles med både svart jordmaur Lasius niger, skogjordmaur L. platythorax, sandjordmaur L. psammophilus og brun tremaur L. brunneus. Hagejordmaur skiller seg fra de to første på den lysere fargen og at den mangler utstående behåring på antenneskaftene. Den skiller seg fra sandjordmaur på at den har kun 7 tenner på mandiblene (og ikke 8 eller 9 tenner som sandjordmaur og svart jordmaur). Brun tremaur L. brunneus er lys i fargen og har 7 mandibeltenner, men denne har et tydelig bredere hode enn hagejordmaur som har hodeform som ligner den hos svart jordmaur, skogjordmaur og sandjordmaur. Hagejordmaur har dessuten tettere nedliggende behåring enn brun tremaur.