Slekten småstikkemaur Hypoponera er en stor og svært vanskelig taksonomisk gruppe med mer enn 150 beskrevne arter. Gruppen dominerer i tropiske strøk, men flere arter er typiske kosmopolitter som etablerer seg i synantrope miljøer som følge av at jord og planter transporteres på tvers av landegrenser. Hypoponera ergatandria er en kosmopolittisk art som er funnet innendørs flere steder i Nord-Europa.

Hypoponera ergatandria er nylig utskilt fra kompostmaur Hypoponera punctatissima som den lett kan forveksles med (Seifert 2013). H. ergatandria er imidlertid noe mindre og har signifikante forskjeller i flere kroppsmål (se Seifert 2013). Her følger noen av de viktigste for arbeiderne: hodestørrelsen (hodelengde + hodebredde / 2) er 0,52–0,61 hos H. ergatandria , mens den er fra 0,59–0,64 hos H. punctatissima. Antenneskaftlengde / hodestørrelse er 0,72–0,75 hos H. ergatandria, og 0,75–0,79 hos H. punctatissima.

I Nord-Europa er H. ergatandria utelukkende funnet i oppvarmete bygninger, gjerne med høy luftfuktighet, som veksthus, tropehus, svømmehaller osv. I Norge har vi sikre observasjoner av arten fra veksthus på Tøyen i Oslo.