Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Vimeo video: Sumpeitermaur Myrmica gallienii
Vimeo video: Myrmica microrubra
Vimeo video: Lasius niger
Vimeo video: Lasius flavus
Vimeo video: Formica rufibarbis
Vimeo video: Camponotus vagus
Vimeo video: Formica uralensis
Vimeo video: Formica rufa
Vimeo video: Stenamma debile
Vimeo video: Anergates atratulus 10
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene: