Slekten Pheidole er en av verdens største maurslekter med mer enn 1000 beskrevne arter. Gruppen er ekstremt vanskelig taksonomisk og mange arter er fremdeles ubeskrevet. De fleste artene finnes på det amerikanske kontinent, men slekten er representert i alle verdensdeler. Pheidole bilimeki er en av ca. 15 arter i slekten som ofte er påvist utenfor sitt naturlige utbredelsesområde.

Slekten Pheidole tilhører broddmaur Myrmicinae der arbeiderne forekommer i to former, hvorav de største (majors eller soldater) har enormt store hoder. Pheidole bilimeki er ensfarget lys guloransje i farge og har kraftig mikrochagrinering på kroppen. Antenneskaftene er forholdsvis korte og uten oppstående behåring. Flere arter kan ligne, og sikker artsbestemming bør støttes av DNA-strekkoding eller ekspertvurdering.

Arten er opprinnelig neotropisk og utbredt fra Mexico til nord i Argentina. Den er funnet flere ganger innendørs i USA og Europa (Sarnat et al. 2015). I Norge ble arten første gang funnet i Botanisk hage i Bergen i 1937 (Collingwood 1974). Disse individene ble feilaktig rapportert som Stenamma westwoodi, men i 1983 revidert av H. Holgerson til Pheidole anastasii var. cellarum (=P. bilimeki). Materialet er igjen revidert og det kan bekreftes at det er snakk om Pheidole bilimeki (vid. F. Ødegaard 2016). Arten er ellers funnet etablert med koloni i et kontorlokale i Bærum, Akershus i 2006 (Birkemoe & Aak 2008). Arten er tidligere ofte forvekslet med P. anastasii (Sarnat et al. 2015), men de fleste introduserte funn viser seg å være P. bilimeki, inkludert funnet fra Bærum. Små arbeidere av P. bilimeki skiller seg fra P. anastasii bl. a. på at førstnevnte har kortere antenneskaft og bredere bakhode.