Tetramorium bicarinatum er innført til Norge en gang (Gederaas et al. 2007). Nærmere opplysninger om funnet er ikke kjent.

Utbredelse