Strumigenys er ei meget stor slekt innen broddmaur Myrmicinae med nesten 850 kjente arter. Slekten er utbredt i tropiske og subtropiske områder i alle verdensdeler. Artene i slekten er svært karakteristiske gjennom sitt store trekantete til hjerteformete hode og lange mandibler med tenner i spissen.

Strumigenys rogeri er opprinnelig en afrikansk art, men er spredt med mennesker til mange deler av verden. Fra Costa Rica er det kjent at den har invadert naturlige skogområder. Fra Europa er den kjent innført til England og Skottland. Arten kan ikke klare seg i utendørs i Europa, men vil kunne overleve i oppvarmete lokaler.

Arten kjennes fra nærstående arter på utformingen av tannsettet på mandiblene og at hodet har en liten, men tydelig innskjæring foran øynene når hodet betraktes ovenfra. Alle kaster er svært små (ca. 2 mm lange) og arten har et kryptisk levesett som spesialisert predator på små invertebrater i skogbunnen.

I Norge er arten funnet en gang med etablerte kolonier i et tropehus i Gjerstad i Aust-Agder. Den har trolig kommet med planter innført fra Costa Rica.