Tyvmaur Solenopsis er ei stor slekt innen broddmaur Myrmicinae med ca. 200 kjente arter som er utbredt i alle verdensdeler. Artene er små og lever underjordisk, og gruppen er vanskelige taksonomisk. Noen store amerikanske arter med polymorfe arbeidere kalles "fire ants" – ildmaur, og er beryktet som aggressive maur med stikk som gir en brennende smerte. Flere tyvmaurarter regnes som invaderende pestarter.

Tyvmaur Solenopsis skilles fra nærstående broddmaurslekter på at arbeiderne har 10-leddete antenner med to store ledd i antennekølla. Arbeiderne er ofte små og lyse, mens dronningene er mye større og mørke i fargen. Dronningene har også to ledd i antennekølla, men har 10 eller 11 ledd i antennestrengen. Tyvmaur har fått sitt navn fordi de stjeler andre maur sine avkom.

Ingen tyvmaur-arter er frittlevende i Norge, men flere arter er påvist som blindpassasjerer med importmateriale. Arten Solenopsis saudiensis er påvist en gang i Norge med etablert koloni i Kristiansand Dyrepark i 2016. Artsidentiteten er bekreftet med bruk av DNA-strekkoding.