Slekten Pheidole er en av verdens største maurslekter med mer enn 1000 beskrevne arter. Gruppen er ekstremt vanskelig taksonomisk og mange arter er fremdeles ubeskrevet. De fleste artene finnes på det amerikanske kontinent, men slekten er representert i alle verdensdeler. Pheidole punctatissima er en av ca. 15 arter i slekten som ofte er påvist utenfor sitt naturlige utbredelsesområde.

Slekten Pheidole tilhører broddmaur Myrmicinae der arbeiderne forekommer i to former, hvorav de største (majors eller soldater) har enormt store hoder. Pheidole punctatissima er mørk brunlig i fargen og har kraftig mikrochagrinering på kroppen. Antenneskaft er forholdsvis lange og uten oppstående behåring. Soldater har tofarget hode med de bakre to tredeler oransjegul i kontrast mot resten av kroppen som er brunlig. Det finnes flere arter som ligner i neotropiske områder (Sarnat el al. 2015) og sikker artsbestemmelse bør støttes av DNA-strekkoding eller ekspertvurderinger.  

Arten er opprinnelig neotropisk og utbredt fra Mexico til nord i Argentina. Den er funnet flere ganger innendørs i Brasil, Hawaii, Danmark og Norge. Funnene fra Norge er fra henholdsvis Stavanger i 2005 og Bergen i 2006 (Birkemoe & Aak 2008).