Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Vimeo video: Svart tremaur
Vimeo video: Formica lugubris
Vimeo video: Formica suecica
Vimeo video: Formica picea
Vimeo video: Lasius flavus
Vimeo video: Formica pressilabris
Vimeo video: Formica forsslundi
Vimeo video: Formica rufa
Vimeo video: Camponotus vagus
Vimeo video: Formica rufibarbis
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.