Stokkmaur Camponotus er en av verdens største maurslekter med mer enn 1000 arter. De er utbredt i et vidt spekter av naturtyper i alle verdensdeler. Camponotus brevis er en mellomamerikansk art som er funnet en gang i Norge med innført plantemateriale.

Slekten stokkmaur Camponotus kan skilles fra andre maur på at antennene er festet et stykke oppå hodet i god avstand fra munnskjoldet. Camponotus brevis karakteriseres ved at mellomkroppen er jevnt buet bakover og at etterryggen (propodeum) er nokså kantete og nesten boksformet, Kroppen er nokså liten (4–5 mm) og helsvart og tett bekledd med lange, hvite utstående hår. Beina er også mørke, men antenneskaftene er gulaktige.

Arten er naturlig utbredt i Mellom-Amerika fra Colombia til Costa Rica. Den finnes ofte i områder som er forstyrret av mennesker. Arten lever hovedsakelig i trær og danner kolonier i sprekker og hulrom. I Norge er arten funnet en gang med etablerte kolonier i et tropehus i Gjerstad i Aust-Agder. Den er innført med planter fra Costa Rica der den er svært vanlig i lavlandet.

Arbeider av Camponotus brevis. Den lille Dyrehage, Brokelandsheia, Gjerstad i Aust-Agder.