Slekten Ponera er svært nærstående til den mer utbredte slekten Hypoponera, men skiller seg fra denne gjennom den spisse nedadgående piggen på undersiden av petiolen og maxillepalper med to ledd. Totalt finnes ca. 30 Ponera-arter i verden, og 5 arter i den palearktiske region.

Lenge trodde man at det fantes bare en Ponera-art i Europa (P. coarctata), men nyere studier har vist at denne består av to arter (P. coarctata og P. testacea) med sympatrisk utbredelse (Csosz & Seifert 2003). Ponera testacea skilles fra P. coarctata på at den har litt mindre kroppsstørrelse, litt lysere farge, samt at petiolen sett fra siden er lavere, dvs. ca. dobbelt så høy som lang, mens den hos P. coarctata er ca. tre ganger så høy som lang. Begge arter er vidt utbredt i Mellom- og Sør-Europa. Artene er ofte knyttet til menneskeskapte habitater. I Norge er P. testacea funnet en gang som blindpassasjer med hageplanter innført fra Nederland i 2016.