Slekten røvermaur inneholder kun tre arter på verdensbasis: Harpagoxenus canadensis er utbredt i Nord-Amerika, H. zaisanicus i sørøstlige deler av Sibir og Mongolia, mens H. sublaevis er utbredt i Palearktis. Alle artene parasitterer smalmaur Leptothorax og bruker disse som slaver.

Røvermaur Harpagoxenus karakteriseres av et stort, flatt hode med antennnefurer som har plass til antenneskaftet. Mandiblene har en tvert avskåret biteflate uten tenner. Postpetiolen er svært bred og med en tydelig parasittagg på undersiden. I Norge finnes arten røvermaur Harpagoxenus sublaevis.