Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 5,550
Limniske 1
Terrestriske 5,549
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 2,250
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder