Slekten Tapinoma tilhører duftmaur Dolichoderinae og har hittil 69 kjente arter som er utbredt i alle verdensdeler, men med dominans i tropiske strøk. Tapinoma sp. er en uidentifisert art med mulig asiatisk opprinnelse, som er innført til Norge en gang.

Slekten Tapinoma skilles fra andre duftmaur på at petiolen er veldig redusert eller mangler og at bakkroppen har kun fire synlige ryggledd. Flere arter har en dyp innskjæring i munnskjoldet. Tapinoma sp. er en helsvart art som minner om en mørk Lasius-art. Arten har en innskjæring i munnskjoldets framkant i midten som er omtrent like dyp som bred. Antennestrengens andre ledd er kortere enn 1,7 ganger så lang som bred. Blant europeiske arter står den nær T. erraticum, men DNA-strekkoding har vist at dette er snakk om en annen art.

I Norge er arten funnet en gang i Bergen sammen med importerte bygningsmaterialer som trolig kom fra Asia.