Stokkmaur Camponotus er en av verdens største maurslekter med mer enn 1000 arter. De er utbredt i et vidt spekter av naturtyper i alle verdensdeler. Stokkmaur kan skilles fra andre maur på at antennene er festet et stykke oppå hodet i god avstand fra munnskjoldet.

Dette er en stor og lyst farget Camponotus innført til ukjent sted i Norge i 2009. Individet har ikke vært mulig å identifisere til art.