Paratrechina longicornis kalles "longhorn crazy ant" fordi de ikke følger maurstier, men løper tilsynelatende tilfeldig omkring. Arten er ansett som problematisk fordi den etablerer seg lett i menneskemiljøer, er vanskelig å bli kvitt og kan utkonkurrere hjemmehørende arter. Slekten Paratrechina tilhører bitemaur Formicinae og har kun fem kjente arter.

Paratrechina longicornis er utbredt over hele verden, men dominerer i tropiske og subtropiske strøk. Den innføres hyppig til Europa og etablerer seg raskt i ulike typer innendørsmiljøer, der den lever av ulike typer matrester og annet organisk avfall. Arten er trolig naturlig hjemmehørende i Sørøst-Asia. Den er ca. 2,5 mm lang og ligner Nylanderia-arter, men har enda lenger bein og antenner og har et hode som er tydelig lengre enn bredt. Den er ellers spredt besatt med lange hvite utstående hår på hele kroppen.

I Norge er arten funnet en gang ved Kristiansand i 2015 der den ble funnet i kontor- og lagerområder til en resturant.