Bastardsauemaur er utskilt som en god art i nyere tid og framstår som en mellomting mellom rød sauemaur og brun sauemaur, men er større og viser en påfallende aggressiv atferd dersom den forstyrres. Den er oftest ganske lys i fargen, som rød sauemaur, men har svak kroppsbehåring som brun sauemaur. Arten har en sørlig utbredelse, og finnes på vegetasjonsfattige sand- og grusmarker.

Taksonomien i Formica rufibarbis-gruppen er ikke helt avklart. Det finnes trolig mellomformer mellom F. rufibarbis og F. cunicularia som ikke er tilstrekkelig utredet. Noen av disse kan identifiseres til F. clara (F. lusatica), men man kan ikke utelukke at det også finnes flere arter eller at artsgrensene ikke er godt nok identifisert. Blant annet er det problemer knyttet til det østlige taksonet Formica glauca (se s. 220–221 i Czechowski et al. (2012) for diskusjon). Enkelte avvikende kolonier fra Tjøme i Vestfold, som foreløpig antas å tilhøre rød sauemaur, ligger i en slik mellomstilling.

Utbredelse

GBIF Taxon: Formica clara