Strumigenys er ei meget stor slekt innen broddmaur Myrmicinae med nesten 850 kjente arter som alle er rovdyr. Slekten er utbredt i tropiske og subtropiske områder i alle verdensdeler. Artene i slekten er svært karakteristiske gjennom sitt store trekantete til hjerteformete hode. Strumigenys membranifera er en liten, og lett kjennelig art, som er påtruffet nesten over hele verden, også i tempererte strøk.

Strumigenys membranifera er en svært liten (ca. 1,5 mm), kryptisk og jordlevende maur som har blitt spredt rundt i nesten hele verden med menneskelig transport (Wetterer 2011). Dette er den eneste av Strumigenys-artene som kan etablere seg utendørs i Europa og finnes i dag en rekke steder i landene rundt Middelhavet. Arten er svært karakteristisk og ble tidligere plassert i en egen slekt (Pyramica eller Trichoscapa). Den kan gjenkjennes på det hjerteformete hodet uten øyne, de spesielle antennene og de trekantete mandiblene. Framryggen er avgrenset foran og mot sidene av kantlister. Arten avviker fra andre Strumigenys-artene ved at den har mer normale mandibler. Strumigenys membranifera er påvist en gang i Norge som blindpassasjer med importerte planter fra Italia, men kan neppe overleve utendørs hos oss.

Arbeider av Strumigenys membranifera fra siden.

Utbredelse