Arbeider av Brachymyrmex patagonicus.

Brachymyrmex patagonicus er en svært liten og uanselig maur som av og til kommer med handelsvarer og kan etablere seg innendørs. Slekten Brachymyrmex har få særtrekk, men kjennes likevel enkelt på at de har kun ni antenneledd. Arten er funnet en gang i Norge.

Slekten Brachymyrmex tilhører bitemaur Formicinae og har i overkant av 60 kjente arter. Hele gruppen kommer opprinnelig fra det amerikanske kontinent, men noen arter, inkludert B. patagonicus, er kjent for å introduserers til nye områder med handelsvarer.  

Arten er jevnt brunaktig i fargen, kun ca. 1,5 mm lang og med myk og skinnende kropp uten spesielle særtrekk bortsett fra de ni-leddete antennene som ikke er utvidet mot spissen. B. patagonicus kan skilles fra andre arter i slekten på at den utstående behåringen på bakkroppen og mellomkroppen er svært spredt, antenneskaftene når litt (1/5) bakenfor hodets bakkant og kinnlengden (malar space) er ca. like lang som øyets diameter på langs.

Arten kommer opprinnelig fra Sør-Amerika, men er introdusert til Nord-Amerika og Europa i nyere tid. Den etablerer seg gjerne innendørs i ulike typer oppvarmete bygninger.

I Norge er arten funnet en gang ved Sola i Rogaland i 2005 der den ble funnet i et kontorlokale.