Slekten Pheidole er en av verdens største maurslekter med mer enn 1000 beskrevne arter. Gruppen er ekstremt vanskelig taksonomisk og mange arter er fremdeles ubeskrevet. De fleste artene finnes på det amerikanske kontinent, men slekten er representert i alle verdensdeler. Pheidole sp. 2 er en ubestemt art som er funnet innført til Norge.

Slekten Pheidole tilhører broddmaur Myrmicinae der arbeiderne forekommer i to former, hvorav de største (majors eller soldater) har enormt store hoder. Pheidole sp. 2 er en forholdsvis lys og blank art. Den er DNA-strekkodet og COI-sekvensen er identisk med en ubestemt art som er funnet i Equador.

I Norge er arten funnet en gang ved Vitenskapsmuseet i Trondheim sammen med herbariemateriale sendt til Norge fra Nederland.