Arbeider av Plagiolepis pygmaea.

Slekten Plagiolepis tilhører bitemaur Formicinae og har i overkant av 60 kjente arter. Slekten er utbredt i Europa, Asia og Australia. Plagiolepis pygmaea er en liten og uanselig maur som av og til introduseres til nye områder med handelsvarer. Slekten har få særtrekk, men kjennes som oftest på at petiolen er svært redusert og antennene har 11 ledd. Arten er funnet noen få ganger i Norge.

Plagiolepis pygmaea er jevnt brunaktig i fargen, ca. 1,5 mm lang og uten spesielle særtrekk. Den har spredt oppstående behåring på mellomkropp og bakkropp, hodet er omtrent så langt som bredt, antennene har 11 ledd hos arbeidere og dronninger (12 hos hanner) og petiolen er nesten helt redusert. P. pygmaea kan skilles fra nærstående arter i slekten på at andre og tredje ledd i antennestrengen er ca. like lange og til sammen nesten like lange som fjerde ledd.

Arten kommer opprinnelig fra Mellom- og Sør-Europa der den er svært vanlig og kan derfor ofte bli med handelsvarer som blindpassasjer. Den har liten evne til å etablere seg utenom sitt opprinnelsesområde.

I Norge ble arten først funnet i Egersund i Rogaland i 2005 der den ble funnet i en nektarin som sannsynligvis var innført fra Sør-Europa. Den er senere påvist noen ganger som blindpassasjer med hageplanter innført fra Mellom- og Sør-Europa.