Østlig dvergmaur er svært vanskelig å skille fra den nærstående skogdvergmaur T. nylanderi. De sikreste kjennetegnene på østlig dvergmaur er at ryggtaggene er kraftigere og litt mer nedbøyde og at mellomryggen er litt kraftigere innbuktet på ryggsiden enn hos skogdvergmaur. Arten har en østlig utbredelse i Europa og er nylig påvist i Sverige (Seifert & Hagman 2015). Det er ikke utenkelig at den også kan bli funnet i Norge i framtida.

Østlig dvergmaur Temnothorax crassispinus er oppgitt innført til Norge av Sætre et al. (2010). Det viser seg at eksemplaret dreier seg om en feilbestemt dronning av skogdvergmaurTemnothorax nylanderi. (det. F. Ødegaard & B. Seifert 2016).

Utbredelse