Slekten Pheidole er en av verdens største maurslekter med mer enn 1000 beskrevne arter. Gruppen er ekstremt vanskelig taksonomisk og mange arter er fremdeles ubeskrevet. De fleste artene finnes på det amerikanske kontinent, men slekten er representert i alle verdensdeler. Pheidole sp.1 er en ubestemt art som er funnet innført til Norge fra Costa Rica.  

Slekten Pheidole tilhører broddmaur Myrmicinae der arbeiderne forekommer i to former, hvorav de største (majors eller soldater) har enormt store hoder. Pheidole sp. 1 er en forholdsvis liten og lys art med kraftig mikrochagrinering på kroppen. Den er DNA-strekkodet og identisk med en ubestemt art som er funnet i Guanacaste i Costa Rica.

I Norge er arten funnet en gang med etablerte kolonier i et troparium i Gjerstad i Aust-Agder der den var meget tallrik Den er innført med planter fra Costa Rica.