Slekten sandmaur omfatter mer enn 500 beskrevne arter som hovedsakelig er utbredt i tropiske og subtropiske områder. Noen arter er kjent for å opptre synantropt og innføres jevnlig til nye områder med mennesker. Tetramorium semilaeve finnes naturlig i Sør-Europa og er innført til Norge en gang.  

Tetramorium semilaeve ligner mørk sandmaur T. caespitum, men er lysere i fargen og har mindre utpregete lengderiller på hodets sider. Artene i slekten er svært vanskelig å artsbestemme og sikker identifisering bør støttes av DNA-strekkoding. T. semilaeve finnes naturlig i en rekke land i Sør-Europa. Den er funnet en gang i Norge (Oslo) innført med hageplanter fra Italia i 2014.