Slekten Syscia tilhører underfamilien Dorylinae og inneholder fem kjente og ca. 30 ubeskrevne arter. Disse er utbredt i tropiske og subtropiske områder i Mellom-Amerika og Sørøst Asia. Artene i slekten er kryptiske og lever underjordisk som predatorer på andre maur.

Slekten Syscia er nylig skilt ut som egen slekt etter at Cerapachys ble splittet (Borowiec 2016). Slekten Syscia minner om stikkemaur Ponerinae, men har store tettsittende antennelober som er godt synlige fra oversiden av hodet. Kroppen er sylindrisk med grov skulptur og veldig kraftig petiole. Arbeiderne er blinde og slik sett tilpasset et underjordisk levesett.

I Norge er arten funnet en gang med etablerte kolonier i et troparium i Gjerstad i Aust-Agder med planter innført fra Costa Rica. Arten kan ikke klare seg i det fri i Nord-Europa, men vil kunne overleve i oppvarmete lokaler.

Arbeider av Syscia sp. fra siden.