Stilkvepser: Hypoponera ergatandria.

Slekten småstikkemaur Hypoponera er en stor og svært vanskelig taksonomisk gruppe med mer enn 150 beskrevne arter. Gruppen dominerer i tropiske strøk, men flere arter er typiske kosmopolitter som etablerer seg i synantrope miljøer som følge av at jord og planter transporteres på tvers av landegrenser. Hypoponera ergatandria er en kosmopolittisk art som er funnet innendørs flere steder i Nord-Europa.

Hypoponera ergatandria (Forel, 1893)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.