Aethalium Mer eller mindre puteformet fruktlegeme som er dannet gjennom aggregering av hele plasmodiet til en sammenhengende masse av sporer og kapillitium og/eller pseudokapillitium.

Anastomoser Strukturer som forgrener seg og senere løper sammen igjen, f.eks. grener i et kapillitium.

Calyculus Beger-, trakt- eller skålformet, mer eller mindre fortykket og oftest tydelig avgrenset sporocyste-basis. Finnes primært i slektene Arcyria og Cribraria.

Cortex Fortykket ytre skall eller skorpe som omgir de fleste aethalier og i noen tilfeller pseudoaethalier.

Dictydin-korn Mikroskopiske granuler (runde korn) som finnes i peridiet og noen ganger på sporene hos arter i Cribrariaceae.

Dikotom Når en gren deler seg i to, gjerne gjentatte ganger.

Elater (pl. elaterer) Frie, oftest ugrenede kapillitietråder (benyttes stort sett kun i visse slekter i Trichiida).

Habitat Levested - det miljøet artene holder til i.

Hypothallus Hinneaktig struktur ved basis av en sporokarp.

Kapillitium Trådformede strukturer inne i sporocyster, som har som funksjon å bidra til en mer effektiv sporespredning.

Kolumella Forlengelse av skaftet, som fortsetter inn i sporocysten.

Nivicol Levevis som finner sted under et tykt og vedvarende snødekke og hvor fuktlegemer dannes i kanten der snøen har smeltet.

Peridium Skall eller en hinne som omgir sporemasse og kapillitium.

Perispore Den ytre membranen som omgir en spore og er bærer av sporeornamenteringen.

Plasmodiokarp Langstrakt, forgrenet eller nettformet fruktlegeme som dannes ved at hovedårene i et plasmodium omdannes til sporer og eventuelt kapillitium, uten at det dannes adskilte, frittstående sporokarper.

Plasmodium Den vegetative fasen i livssyklus, bestående av et flerkjernet protoplasma som kan bevege seg i eller på substratet i søken etter næring.

Pseudoaethalium Fruktlegeme dannet av tett sammenpakkede sporokarper som «simulerer» et aethalium, men hvor enkelt-sporokarpene fortsatt kan observeres.

Pseudokapillitium Tråder, rør eller plater inne i aethalier og noen pseudoaethalier. I aethalier antas dette å være rester av plasmodie-årer, mens det i pseudoaethalier er rester av peridiet i sporokarpene som danner fruktlegemet.

Pseudokolumella Aggregat av kalk-knuter (i Physarida) som danner en kolumella-lignende struktur, som kan være fri fra eller festet til en ekte kolumella eller til sprocyste-basis.

Reticulum/retikulert Nettverk/som har et nettverk

Sporangium Brukes ofte, gjerne i eldre litteratur, om sporokarp.

Sporokarp Et frittstående fruktlegeme, inklusive skaft og hypothallus. Se også sporocyste, aethalium og pseudoaethalium!

Sporocyste Den delen av sporokarpen som inneholder sporer og kapillitium.

Sporotheca Brukes av noen forfattere synonymt med sporokarp, men er en mer generell betegnelse som også brukes i andre organismegrupper.