Lamproderma cacographicum er en kuleformet, oftest uskaftet slimsopp, og er sølvgrå med gyllen metallglans. Den kjennetegnes ved meget karakteristiske sporer. Dette er en sjelden vårart som typisk forekommer på lyng og tynne kvister i snøsmeltingen.

Nøkkelkarakterer

Arten har et peridium med små, men distinkte perforeringer og sporer ornamentert med korte og lange, tynne linjer (åser), som aldri danner et sammenhengende nettverk. Sporene måler (10–) 12–15 µm.

Levested

Denne sjeldne arten forekommer i snøsmeltingen om våren (nivicol). Den er funnet på lyng og tynne vierkvister.

Forvekslingsarter

Ingen andre Lamproderma-arter har slik sporeornamentering.

Lamproderma cristatum har sporer med grove, uregelmessig vortete åser. 

Lamproderma lycopodiicola har sporer med et grovt nettverk av høye åser.

Registrerte funn i GBIF