Lamproderma arcyrioides er en kulerund og tydelig skaftet slimsopp med metallglans i varierende farger, ofte med blå dominans. Arten fremstår som hvit når sporene er borte. Dette er en art som vokser på kvister, lyng og døde planterester om våren, i tiden rundt snøsmeltingen.

Nøkkelkarakterer

Arten har skaftede, kulerunde og glinsende sporokarper med varierende farget metallglans (oftest dominerer blått), ikke sjelden med tynne nåler på peridiet. Arten fremstår som hvit når peridiet og sporene er borte. Kapillitiet er brunt og påfallende fleksibelt og grenene fremstår derfor ofte bøyd i mikroskopet. Sporene måler 9–11,5 µm, fint og tett vortet.

Levested

Arten forekommer i snøsmeltingen om våren (nivicol). Dette er en av de vanligere artene på diverse substrater som tynne kvister av vier og bjørk, men også lyng og døde planterester.

Forvekslingsarter

Lamproderma album ligner makroskopisk, men har gjerne en mørkere fortykket sporocyste-basis enn Lamproderma arcyrioides og et nesten helt fargeløst kapillitium. Den mangler nåler på peridiet. Begge arter kan se helt hvite ut under lupen når peridiet har falt av.

Lamproderma sauteri har lysere kapillitium enn Lamproderma arcyrioides og større sporer med små pigger.

Lamproderma pulveratum kjennetegnes ved sporer med distinkte, ganske fjerntstilte vorter i klar kontrast mot en uvanlig lys bakgrunn.

Lamproderma nigrescens og Lamproderma violaceum er to arter som kan ligne, men de er ikke nivicole og tilhører høstaspektet.

Registrerte funn i GBIF