Lamproderma scintillans er en elegant, tynn- og langskaftet art med klar metallglans i varierende farger. Det er en sjelden art i vår region. Arten kan påtreffes på moser og diverse planterester, sjelden på død ved.

Nøkkelkarakterer

Dette er en langskaftet art med kraftig metallglans i mange farger. Peridiet er uten flekker eller forsenkninger. Kapillitiet er dikotomt forgrenet, grenene er rette og er lysest inne ved kolumella. Sporene er små (typisk 7–9 µm) med ganske distinkte, men ikke spesielt tettstilte vorter.

Levested

Arten er funnet på mose, døde blader og annet strø om høsten (ikke nivicol). Den kan sjeldnere forekomme på død ved.

Forvekslingsarter

Lamproderma columbinum kan finnes på lignende substrat om høsten, men har gjerne kraftigere skaft enn Lamproderma scintillans og dessuten mørkere kapillitium og større sporer med tettere og mindre distinkte vorter.

Lamproderma violaceum og Lamproderma nigrescens har kortere skaft enn Lamproderma scintillans og mindre distinkte og tettere vorter på sporene. Lamproderma violaceum har dessuten lysere kapillitium enn Lamproderma scintillans, mens Lamproderma nigrescens har brunt kapillitium som er blekere i grenspissene.

Lamproderma gulielmae har lignende voksemåte, men skiller seg ved å ha tydelige, forsenkede flekker på peridiet, adskilt med lysere åser, samt piggete sporer.

Lamproderma puncticulatum har peridium med mørke flekker (mikroskop!) og blekt kapillitium med utydelige, brune pigmentflekker. Den har fint piggete sporer.

Registrerte funn i GBIF