Lamproderma aeneum er en liten, kuleformet slimsopp som er blankt metallglinsende. Den er ofte kopper- eller gullfarget og med innslag av fiolett. Arten er vanlig tidlig om våren på tynne grener av busker og lyng, gjerne på blåbærlyng.

Nøkkelkarakterer

Arten har kortskaftede, kuleformede sporokarper med blankt metallglinsende peridium i mange farger, ofte kopper/gull med innslag av fiolett. Den har et tett nettaktig kapillitium med mørkt brune grener som blir tynnere og blekere i grenspissene, av og til med små, mørke noduler. Arten har relativt små sporer, 9,5–1 (–11,5) µm, med fine vorter. 

Levested

Arten forekommer i snøsmeltingen om våren (nivicol), oftest på tynne grener av busker og lyng, men også på blader, visne stengler og lignende. Den er ofte funnet på blåbærlyng.

Forvekslingsarter

Lamproderma argenteobrunneum (nivicol) har sølvgrå metallglans og spredte pigger på sporene. Denne arten er sjelden.

Lamproderma arcyrioides (nivicol) er en av de vanligste nivicole Lamproderma-artene, men har oftest lengre skaft, ofte mer blå-dominert metallglans og noe større sporer enn Lamproderma aeneum. Ofte sees fine «nåler» på overflaten av Lamproderma arcyrioides.

Lamproderma sauteri er en variabel art med flere varieteter. Den er mer langskaftet, har større sporer og blekere kapillitium enn Lamproderma aeneum.

Registrerte funn i GBIF