Lamproderma splendidissimum er en typisk uskaftet eller kortskaftet slimsopp som har blått metallglinsende kuler med en fint ruglet overflate. Dette er en vårart som forekommer på lyng og diverse urter under snøsmeltingen.

Nøkkelkarakterer

Arten har uskaftede eller kortskaftede sporokarper med et fint ruglet peridium som har kraftig blå metallglans. Kapillitiet er mørkt brunt, ofte med mørkere fortykninger, og sporene er middels store, 9,5–12,5 µm, tett vortet eller pigget, med et lysere område. Det finnes også en storsporet form, var. macrosporum, med sporer som måler 12–16 µm.

Levested

Arten forekommer i snøsmeltingen om våren (nivicol), oftest på lyng, men også på visne urtestengler og -blader.

Forvekslingsarter

Lamproderma pulchellum har et mye lysere, rosabrunt kapillitium enn Lamproderma splendidissimum og sporokarpene er dessuten uskaftet.

Lamproderma spinulosporum skilles primært på sporeornamenteringen, som består av spredte, uregelmessig fordelte, ganske lange pigger. Sporokarpene er uskaftet og oftest tett sammenpakket.

Registrerte funn i GBIF