Lamproderma echinulatum er en kuleformet, langskaftet og overveiende blålig metallglinsende slimsopp. Den skilles fra nærstående arter på sporeornamenteringen. Arten forekommer om høsten, oftest på bartreved.

Nøkkelkarakterer

Arten har ganske langskaftede, stålblått metallglinsende sporokarper. Kapillitium stråler dikotomt ut fra toppen av kolumella og har mørkt brune grener med tynne, fargeløse grenspisser. Sporene er store (15–20 µm, ekskl. ornamentering) med temmelig lange, spredte pigger.

Levested

Dette er en ikke-nivicol art som forekommer sommer og høst på død ved, tilsynelatende oftest på bartreved.

Forvekslingsarter

Andre ikke-nivicole arter som kan ligne makroskopisk er Lamproderma columbinum, Lamproderma nigrescens og Lamproderma violaceum, men alle disse har betydelig mindre og mer fint vortete sporer enn Lamproderma echinulatum.

Kommentar

Bildene av Lamproderma echinulatum er alle fra Tasmania, hvor typekollektet i sin tid ble funnet. Grunnen til at vi har tatt med denne arten her, er en gammel rapport av arten fra Sverige. Funnet er så langt ikke verifisert, så det knytter seg noe usikkerhet til om det er riktig bestemt eller ikke. På den annen side kan det tenkes å være riktig. Arten er rapportert fra en rekke land, som alle kan være noe annet, naturligvis, men mange er rapportert av kyndige personer, og arten er ganske karakteristisk mikroskopisk.

Registrerte funn i GBIF