Lamproderma nigrescens er en skaftet, kuleformet slimsopp med få entydige artskjennetegn. Arten tilhører komplekset rundt Lamproderma arcyrioides og har vært tolket forskjellig. Arten forekommer om sommeren og høsten på død ved og diverse strø.

Nøkkelkarakterer

Arten har kuleformede sporokarper med relativt slanke skaft, men som høyst blir dobbelt så lange som sporocyste-diameteren. Peridiet er blått til blåfiolett. Kapillitiet er dikotomt forgrenet og mørkt brunt, og kun de ytterste grenspissene er lyse. Sporene er små (8–10 µm) og er småvortet.

Levested

Dette er en ikke-nivicol art som forekommer sommer og høst på død ved og diverse strø.

Forvekslingsarter

Lamproderma violaceum har et meget lyst kapillitium og kan ofte ha tynne nåler på peridiet.

Lamproderma album har også svært lyst kapillitium, men er en nivicol art (nær smeltende snø om våren)

Lamproderma arcyrioides kan være svært lik, men har et mer fleksibelt kapillitium og er dessuten en nivicol art.

Dette artskomplekset er utfordrende og har vært tolket forskjellig.

Lamproderma scintillans har lengre, tynnere skaft (opptil fire ganger sporocyste-diameter) enn Lamproderma nigrescens, i tillegg har den mer distinkte vorter på sporene og forekommer dessuten sjelden på død ved.

Registrerte funn i GBIF