Lamproderma ovoideoechinulatum er en kortskaftet, ganske mørk, (omvendt) pæreformet slimsopp som er metallglinsende, oftest i blå eller fiolette farger. Dette er en vårart som forekommer på kvister, lyng, vissent gress og lignende i snøsmeltingen.

Nøkkelkarakterer

Arten har oftest omvendt pæreformede (avsmalnende mot skaftet), kortskaftede sporokarper med metallglinsende peridium av varierende farge, ofte i blått og fiolett. Peridiet er gjerne tykkere mot basis. Kapillitiet er mørkt og tett, av og til lysere helt ytterst på grenspissene. Sporene er relativt store, 12,5–16 µm og er lysere på én side. Det finnes også en småsporet varietet, var. microsporum, med sporer som måler 10,5–13 µm. Sporene er ornamenterte med distinkte, litt uregelmessig fordelte pigger.

Levested

Arten forekommer i snøsmeltingen om våren (nivicol). Den kan finnes på alle slags substrat som tynne kvister, lyng, visne urter og bregner, gress, og lignende i snøsmeltingen.

Forvekslingsarter

Lamproderma ovoideum skiller seg primært ved å ha sporer tett besatt med små vorter. Den har oftest noe mer kortskaftede sporokarper enn Lamproderma ovoideoechinulatum.

Lamproderma piriforme er svært lik, men har oftest noe større sporer enn Lamproderma ovoideoechinulatum, og som er tett og jevnt besatt med små pigger.

Lamproderma zonatum har alltid uskaftede sporokarper som har en lys metallglans i alle regnbuens farger. Kapillitiet blir gradvis lysere og grenene tynnere mot periferien. Arten har mindre sporer enn Lamproderma ovoideoechinulatum, og de er vortet.

Registrerte funn i GBIF