Lamproderma argenteobrunneum er en tilsynelatende sjelden, men litt vanskelig slimsopp å bestemme. Den er kulerund, oftest uskaftet og ganske anonym grålig med små, fargeløse flekker. Dette er en art som forekommer på kvister, lyng, visne urter og lignende om våren, i tiden rundt snøsmeltingen.

Nøkkelkarakterer

Arten har uskaftede eller svært kortskaftede, grålig-sølvglinsende (men gjerne noe gyllen i nedre del), kuleformede sporokarper. Peridiet er lyst brunt med små, fargeløse flekker og av og til med små kapillitierester. Sporene er relativt små (<11 µm) med spredte pigger som delvis flyter sammen og danner små åser.

Levested

Arten forekommer i snøsmeltingen om våren (nivicol). Dette er en sjelden art som trolig kan finnes på tynne kvister, lyng, visne urter og lignende. slik de fleste andre Lamproderma-artene gjør.

Forvekslingsarter

Lamproderma arcyrioides har tydelige skaft, et peridium som skinner i forskjellige farger, og sporer tett besatt med små vorter.

Lamproderma spinulosporum har peridium som glinser overveiende i blått/fiolett og noe større sporer enn Lamproderma argenteobrunneum. Sporene er dessuten tydelig lysere på den ene siden.

Lamproderma aeneum har kraftig metallglinsende peridium i ofte varme farger som kopper og gull, men også fiolett og blått. Kapillitiet har av og til små, mørke kuler på grenene. Peridiet mangler lyse flekker og rester av kapillitium.

Lamproderma sauteri (var. atrogriseum) er mer langskaftet enn Lamproderma argenteobrunneum, har kun svak metallglans, lysere kapillitium og større sporer.

Registrerte funn i GBIF