Lamproderma pulveratum er en kulerund, tydelig skaftet, vakkert blåfiolett slimsopp, ofte med tynne, hvite nåler på overflaten. Dette er en vårart som forekommer på blant annet lyng under snøsmeltingen.

Nøkkelkarakterer

Arten har oftest tydelig skaftede sporokarper med mer eller mindre metallglinsende peridium i overveiende blå og fiolett. Peridiet har oftest korte, hvite nåler på overflaten, og det blir noe mørkere mot basis. Arten kjennetegnes lettest på sporene, som har distinkte, ganske fjerntstilte vorter i klar kontrast mot en uvanlig lys, nesten fargeløs bakgrunn. Sporene måler 9–11,5 µm. Kapillitiet er lyst brunt med fargeløse grenspisser og er overveiende dikotomt forgrenet.

Levested

Arten forekommer i snøsmeltingen om våren (nivicol). Den er funnet på lyng og døde planterester, men kan trolig finnes på tynne løvtrekvister og annet under snøsmeltingen.

Forvekslingsarter

Lamproderma arcyrioides er svært lik, men sporene har mindre og tettere vorter på en mer brun bakgrunn, sammenlignet med Lamproderma pulveratum.

Lamproderma album har svært lyst kapillitium, den mangler alltid nåler på peridiet, og har sporer mer lik Lamproderma arcyrioides.

Lamproderma sauteri har lysere kapillitium enn Lamproderma pulveratum. I tillegg mangler den nåler på peridiet og har større sporer med små pigger.

Registrerte funn i GBIF