Lamproderma cristatum er en eggformet og oftest uskaftet slimsopp, som først og fremst kjennetegnes på sin unike sporeornamentering. Dette er en svært sjelden vårart som forekommer på tynne kvister, lyng og lignende i snøsmeltingen.

Nøkkelkarakterer

Arten har uskaftede eller sjelden kortskaftede, eggformede eller bredt ellipsoide sporokarper som oftest er blågrå, men gjerne med innslag av metallglans i mer varme farger. Den har sporer med grove, uregelmessig vortete åser som kan være korte eller lange, men som ikke danner et nettverk. Sporene måler 11–14 (–15) µm.

Levested

Arten forekommer i snøsmeltingen om våren (nivicol). Dette er en meget sjelden art i Nord-Europa. Arten kan finnes på tynne kvister, lyng, visne urter, gress og lignende.

Forvekslingsarter

Ingen andre Lamproderma-arter har slik sporeornamentering.

Lamproderma cacographicum har sølvgrått peridium med små distinkte perforeringer, samt sporer med tynne åser som ikke er vortete.

Lamproderma lycopodiicola har blåglinsende peridium og sporer med et grovt nettverk av høye åser.

Registrerte funn i GBIF