Lamproderma lycopodiicola har små, tette ansamlinger av uskaftede kuler med blå metallglans. Dette er en slimsopp som er strengt knyttet til stri kråkefot og forekommer i snøsmeltingen om våren.

Nøkkelkarakterer

Arten danner tette ansamlinger av uskaftede, kuleformede sporokarper med overveiende blålig metallglans. Den kan mangle kolumella, noe som er meget uvanlig hos Lamproderma. Arten har store sporer, (15–) 17,5–20 (–23) µm, med meget karakteristisk sporeornamentering bestående av et grovt nettverk av høye åser.

Levested

Arten forekommer i snøsmeltingen om våren (nivicol) og er knyttet til levende sporofytter av stri kråkefot Lycopodium annotinum. Arten kan unntaksvis også finnes på annet substrat i nær tilknytning stri kråkefot.

Forvekslingsarter

Andre arter kan forekomme på Lycopodium (kråkefot), men Lamproderma lycopodiicola kjennetegnes ved sitt meget påfallende nettmønster på sporene og sin strenge tilknytning til kråkefot.

Lamproderma retirugisporum har også et nettmønster på sporene, men arten er foreløpig ikke kjent fra Nord-Europa.

Registrerte funn i GBIF