Lamproderma spinulosporum har tette samlinger av blått eller fiolett metallglinsende kuler uten skaft. Dette er en slimsopp som forekommer på blant annet tynne grener, mose og visne urter om våren i snøsmeltingen.

Nøkkelkarakterer

Arten har tett sammenpakkede, uskaftede sporokarper med overveiende blå og fiolett metallglans. Kapillitium består av et tett nettverk av anastomoserende grener, som deler seg opp i et tett, fargeløst nettverk nær periferien. Arten har middels store sporer, (10–) 10,5–12 (–13,5) µm, med distinkte pigger (opptil 0,5 µm lange) som er ganske glisne og uregelmessig fordelte.

Levested

Arten forekommer i snøsmeltingen om våren (nivicol), oftest på lyngplanter, men også på tynne grener av vier, bjørk og einer, eller på moser, visne urter og bregner.

Forvekslingsarter

Lamproderma pulchellum har et lyst, rosabrunt kapillitium og sporer som er lysere på den ene siden og er tett vortet eller pigget.

Lamproderma splendidissimum har kortskaftede sporokarper med et fint ruglet peridium med skinnende blå metallglans. Sporene er tett vortet eller småpigget.

Registrerte funn i GBIF