Lamproderma zonatum er en ellipsoid, uskaftet og ganske lys slimsopp, som har soner av forskjellige farger. Dette er en vårart som forekommer på blant annet tynne kvister, lyng og visne urter i snøsmeltingen.

Nøkkelkarakterer

Arten har uskaftede, ellipsoide sporokarper med ganske lyst, metallglinsende peridium som har soner i blått, fiolett og bronse. Kapillitiet er mørkt brunt med gradvis lysere og smalere grener mot periferien. Sporene er middels store, (10,5–) 11–13,5 (–14) µm, og tett vortete.

Levested

Arten forekommer i snøsmeltingen om våren (nivicol). Den kan finnes på alle slags substrater som blant annet tynne kvister, lyng, visne urter, bregner og gress under snøsmeltingen.

Forvekslingsarter

Lamproderma ovoideum har større sporer enn Lamproderma zonatum og som er lysere på én side. Sporokarpene har dessuten et kort skaft.

Lamproderma piriforme har tydelig skaftede og dessuten mørkere sporokarper enn Lamproderma zonatum, og også større sporer.

Lamproderma ovoideoechinulatum skiller seg primært fra Lamproderma zonatum ved å ha mørkere, kortskaftede sporokarper og noe større sporer (finnes også med en småsporet varietet) med distinkte, litt uregelmessig fordelte pigger i stedet for tette vorter.

Registrerte funn i GBIF