Lamproderma violaceum er en skaftet, kuleformet slimsopp med metallglans i varierende farger, men ellers med få tydelige artskjennetegn. Arten tilhører komplekset rundt Lamproderma arcyrioides og har vært tolket forskjellig. Dette er en art som forekommer om sommeren og høsten på død ved og diverse strø.

Nøkkelkarakterer

Arten har kuleformede sporokarper med relativt slanke skaft, men som høyst blir dobbelt så lange som sporocyste-diameteren. Peridiet kan ha tynne nåler. Kapillitiet er dikotomt forgrenet og blekbrunt med grener som gradvis blir fargeløse mot periferien (sporocystene kan se hvite ut i lupen når peridiet har falt av). Sporene er små (8–10 µm) og er småvortet.

Levested

Dette er en ikke-nivicol art som forekommer sommer og høst på død ved og diverse strø.

Forvekslingsarter

Lamproderma nigrescens har et mørkt brunt kapillitium og har ikke tynne nåler på peridiet.

Lamproderma album har også svært lyst kapillitium, men er en nivicol art (nær smeltende snø om våren)

Lamproderma arcyrioides kan være svært lik, men har et mørkere, mer fleksibelt kapillitium enn Lamproderma violaceum og er dessuten en nivicol art.

Dette artskomplekset er utfordrende og har vært tolket forskjellig.

Lamproderma scintillans har lengre, tynnere skaft (opptil fire ganger sporcocyste-diameter) enn Lamproderma violaceum. I tillegg har den mer distinkte vorter på sporene og forekommer dessuten sjelden på død ved.

Registrerte funn i GBIF