Lamproderma macrosporum er en eggformet og kortskaftet eller uskaftet slimsopp med metallglans og mørke flekker på overflaten. Dette er en vårart som oftest forekommer på tynne løvtrekvister i snøsmeltingen.

Nøkkelkarakterer

Arten har kortskaftede eller uskaftede, eggformede eller bredt ellipsoide sporokarper med mørkflekket mørkegrått peridium. Den har store sporer (15–18 µm) med meget tettstilte, små pigger. Kapillitiet er svært mørkt og tett forgrenet, ofte med små, svarte fortykninger.

Levested

Arten forekommer i snøsmeltingen om våren (nivicol). Den er oftest funnet på tynne løvtrekvister, men få funn er verifisert som Lamproderma macrosporum og arten må forventes å kunne opptre også på andre substrater i snøsmeltingen.

Forvekslingsarter

Lamproderma macrosporum var tidligere oppfattet som en varietet av Lamproderma maculatum, men Lamproderma maculatum har mer langskaftede, kuleformede sporokarper og mindre sporer med små, tettstilte vorter. Sporene er gjerne lysere på én side.

Lamproderma echinosporum har mindre sporer enn Lamproderma macrosporum og de har dessuten ca. 1 µm lange, uregelmessig fordelte pigger.

Lamproderma pseudomaculatum har mindre tydelige flekker på peridiet enn Lamproderma macrosporum, rosabrunt kapillitium med fargeløse grenspisser og mindre og tett vortete sporer.

Disse tre artene er også nivicole.

Lamproderma gulielmae er en langskaftet, ikke-nivicol art med tydelige mørke områder på peridiet, adskilt av lysere åser.

Registrerte funn i GBIF