Lamproderma echinosporum er en kuleformet, kortskaftet eller uskaftet slimsopp. Arten er metallglinsende, har mørke flekker på overflaten og har lange pigger på sporene. Dette er en vårart som forekommer på dødt gress og visne urter i snøsmeltingen.

Nøkkelkarakterer

Arten danner kortskaftede eller uskaftede, kuleformede sporokarper med mørkegrått eller blågrått peridium med mørke flekker. Den har mørkt brunt, tett forgrenet kapillitium og bleke- til middels brune sporer, 12–14 µm (ekskl. ornamentering), med ca. 1 µm lange, uregelmessig fordelte pigger. Perisporen har en tendens til å løsne på den ene siden av sporen.

Sporokarp der peridiet har spukket opp og kapillitium vises på høyre halvdel. De fleste sporene er sluppet, men noen få sitter igjen i kapillitiumet.

Levested

Arten forekommer i snøsmeltingen om våren (nivicol). Den er oftest funnet på dødt gress og visne urter, men kan også finnes på lyng og tynne kvister.

Forvekslingsarter

Lamproderma maculatum har mer langskaftede sporokarper enn Lamproderma echinosporum og har også mørkere sporer med små, tette vorter. Sporene er gjerne lysere på én side. 

Lamproderma macrosporum har større sporer enn Lamproderma echinosporum og sporene er besatt med tettstilte, korte pigger. 

Lamproderma pseudomaculatum har mindre tydelige flekker på peridiet enn Lamproderma echinosporum, samt rosabrunt kapillitium med fargeløse grenspisser og tett vortete sporer, 11–13,5 m. 

Disse tre artene er også nivicole.

Lamproderma gulielmae er en langskaftet, ikke-nivicol art med tydelige mørke områder på peridiet, adskilt av lysere åser.

Registrerte funn i GBIF