Lamproderma nordica er en tilsynelatende sjelden, trolig arktisk-alpin slimsopp som forekommer på lyng og tynne løvtrekvister om våren i snøsmeltingen. Arten er ovalt kuleformet, kortskaftet og metallglinsende svart, noen ganger med et blåskjær.

Nøkkelkarakterer

Arten danner kortskaftede, kuleformede, bredt ellipsoide eller omvendt pæreformede sporokarper med tydelig metallglinsende peridium, oftest svarte, sjeldnere med et blåskjær. Peridiet er uvanlig tykt og mørkt brunt i gjennomfallende lys. Arten har et svært mørkt brunt, nesten svart, tett kapillitium, med korte mørke grenspisser. Sporene er store, (14–) 15–17 (–21) µm, av og til bredt ellipsoide, og de er lysere på én side og besatt med små, tettstilte vorter.

Levested

Arten forekommer i snøsmeltingen om våren (nivicol), på tynne grener av bjørk og vier, og på lyng.  Arten synes å være en nordlig, arktisk-alpin art.

Forvekslingsarter

Lamproderma macrosporum kan ligne på habitus, men har et lysere peridium enn Lamproderma nordica, og peridiet har mørke flekker. Lamproderma macrosporum har dessuten lysere kapillitiegrener med lengre grenspisser enn Lamproderma nordica, og sporene er gjennomgående runde og har fine pigger.

Registrerte funn i GBIF